VELVET DANDY'S KATLA

SEUCH FIUCH DKUCH NOJV-16 SEJV-16 FIV-17 SEV-17

e. Stahlkrieger's Some Kind Of Luck
u. Velvet Dandy's Aura

  • Foton

Foton
   
 

 
 
 
  Veronica Lange
Tel. 073-920 33 22, 021-38 33 266

Velvet Dandy's © 2018 Maria Borg
Tel. 070-268 96 24