drake.jpg

Kroumata litter

Velvet Dandy´s Frank Beard

Velvet Dandy´s Jet Black

Velvet Dandy´s Ringo Starr

Velvet Dandy´s Cindy Blackman

Velvet Dandy´s Gina Schock 

Velvet Dandy´s Meg White

Velvet Dandy´s Mo Tucker

stella.jpg

SUCH

 Stahlkrieger's Velvet Dandy

dyke2008.jpg

INTUCH NORDUCH NUCH DKUCH SUCH SV-07 NV-07 KBHV-07 NORDV-06 NV-06 NV-04 NV-03 

Lazaras Duke Of Earl 

Kroumata litter born 20090212; 4 females 3 males