Velvet Dandy´s Blomhåret

C.I.B NORD UCH NOUCH SEUCH FIUCH NORDJV-15 FIJV-15 SEV-16 NORDV-18 NOV-18 FIV-18

“Blomhåret”

Delägare Inez Fryklöf

e. Pizzirico V. Tani Kazari u. Velvet Dandy's Harriet Heron

e. Pizzirico V. Tani Kazari
u. Velvet Dandy's Harriet Heron