Velvet Dandy´s Minerva sharpes

SEUCH NOUCH FIUCH NOV-11 SEV-17 SEVV-17

“Minna”

Ägare Maria Thim

e. Keynote's Quint Trombone  u. Velvet Dandy's Sigrid Storråda 

e. Keynote's Quint Trombone 
u. Velvet Dandy's Sigrid Storråda